Hoe het leren van een instrument je hersenen beïnvloedt

Posted on Sep 17, 2017

...

Vioolles en altviool les volgens de Suzukimethode

Posted on Sep 17, 2017

Net zoals elk kind op jonge leeftijd vlot zijn moedertaal leert spreken, zo is elk kind ook bekwaam om op jonge leeftijd een instrument te leren bespelen

Shin'ichi Suzuki in Opgevoed met liefde

Vanuit deze overtuiging ontwikkelde de Japanse violist Shinichi Suzuki midden vorige eeuw zijn vioolmethode. 
Een kind leert zijn moedertaal spreken door imitatie: het hoort mama en papa praten en bootst dat na. Ook muzikaal talent kan op die manier al zeer vroeg ontwikkeld worden: kinderen die les krijgen volgens de Suzukimethode leren een instrument bespelen op het gehoor. Kleuters kunnen immers nog geen noten lezen, ze leren liedjes spelen door ze heel vaak te beluisteren en ze dan na te spelen. Bijgevolg worden de stukjes steeds uit het hoofd gespeeld. Later, als het kind er klaar...